Webbfrukost -Tillämpning av läraravtalet i kulturskola

SKL, i samarbete med Kulturskolerådet, direktsänder ett seminarium om läraravtalet. Seminariet tar avstamp i kulturskoleverksamhet och syftar till att ge dig som chef inom musik/kulturskola ökad kunskap om läraravtalets tillämpning. Delar av detta är också relevant för dig med personalansvar inom folkhögskolor.