Styrdokument

Sveriges Kulturskoleråd är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

Stadgar

Rådets stadgar reglerar hur beslut ska tas, vilka som kan vara medlemmar och vilket ändamål föreningen har. Enligt stadgarna är det landets kommuner som kan vara medlemmar och att ett årsmöte tillsätter styrelse och beslutar om verksamhetsplan och olika styrdokument. 

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen presenteras kulturskolerådets vision samt prioriterade områden och aktiviteter.

Kulturskolerådets vision:

Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet

Prioriterade områden 2015 till 2018

• Barns rätt till kulturutövande

• Kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt kompetensutveckling)

• Nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling

• Forskningsbaserad verksamhetsutveckling

 

Verksamhetsberättelse

Kulturskolerådets verksamhet återges i en verksamhetberättelse som årligen behandlas av föreningens årsmöte.