Rektor till Österåkers kommunala musikskola

30 minuter utanför Stockholm ligger Österåker med centralorten Åkersberga. I Österåkers kommun arbetar 2000 personer med Sveriges viktigaste jobb. Det gör vi genom högt ställda mål såsom; bästa skolan i länet, högkvalitativ omsorg för äldre och funktionshindrade, professionell kommunal service och gott bemötande, ekonomi i balans, en trygg miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka Vi har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Du som arbetar hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort.
Arbetsplatsbeskrivning
I Österåker har vi en kultur och fritidsnämnd som är beställare av all musikskola, både den som utförs av privata anordnare och den som utförs i kommunal regi. Österåkers kommunala musikskola är i dagsläget kommunens största musikskola med cirka 800 elever och 20 lärare, många med deltidsanställning. Undervisning sker i ett brett spektrum av genrer och instrument för barn och ungdomar åldrarna 7-19 år. Stor del av Musikskolans undervisning sker individuellt eller i små grupper och i skolans verksamhet ingår ett flertal ensembler och körer. Musikskolans lokaler ligger centralt i Åkersberga men undervisningen är även förlagd ute på elevernas ordinarie skolor. Samarbete med övriga rektorer och övriga tjänstepersoner inom kommunen är en naturlig och viktig del i rektorns uppdrag och vi ser gärna att du som söker är duktigt på att bygga goda, långsiktiga relationer.
Arbetsbeskrivning
Som rektor för musikskolan har du ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi inom din verksamhet. Du planerar, leder, delegerar, utvecklar och samordnar verksamheten utifrån mål, budget, ledningssystem och riktlinjer. Du ansvarar även för marknadsföring av Musikskolan och rekrytering av elever. Du ingår i produktionsförvaltningens ledningsgrupp under verksamhetschef för utbildning.

Kvalifikationer

Du kan förena musikskolans kulturpolitiska uppdrag med nutidens influenser och den konkurrensutsatta position som råder. Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap och är en god organisatör. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbetar strukturerat för att kommunens och verksamhetens mål ska uppnås, hela tiden med eleven i centrum och höga krav på kvalitet. Du har en god förmåga att inspirera och leda pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du motiverar, skapar engagemang och delaktighet samt har förmåga att delegera lämpliga arbetsuppgifter. Du är också en drivande, kreativ ledare som har visioner för Musikskolan och det konstnärliga arbetet, både på kort och lång sikt.

Vi söker en rektor som:

 • har pedagogisk eller konstnärlig högskoleexamen, gärna inom musik. Du får gärna ha gått någon form av ledarskapsutbildning eller rektorsutbildning för skolledare inom Kulturskola
 • har lång erfarenhet av att jobba inom kommunal Musik- och Kulturskola, gärna på någon ledande position
 • är målinriktad, tydlig och arbetar systematiskt
 • kan motivera, leda och inspirera medarbetarna och Musikskolans utveckling
 • är initiativrik och kan arbeta självständigt och strategiskt.
 • har god förmåga att samarbeta och bygga relationer.
 • har god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
 • har god datorvana och ser digitala verktyg som en naturlig del i det pedagogiska arbetet. Du kan hantera Officepaketet, följer med i den tekniska utvecklingen och har kunskap om de  digitala plattformar som barn och ungdomar använder sig av idag.

Som ny chef i Österåkers kommun får Du bland annat:

 • Introduktionssamtal
 • Mentor
 • Möjlighet till coach
 • Ett utbildningspaket inom PA och ekonomi
 • Möjlighet att gå rektorsutbildning för skolledare inom Kulturskola
 • Du kallas även till chefsforum och chefsluncher med kommunens samtliga chefer.

Anställningens omfattning: 80-100 %
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Österåker är en skärgårdskommun i stark tillväxt och utveckling, en av landets snabbast växande kommuner. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen genom fritidsboende och turister. Nyföretagandet är starkt och arbetslösheten mycket låg. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med vattenkontakt. Flera spännande bostadsområden byggs och permanentboende i skärgården lockar allt fler. Österåker samarbetar med andra kommuner för att möta den ökade tillväxten, genom en gemensam vision att skapa 50 000 nya arbetstillfällen. För mer information se även osteraker.se

Sista ansökningsdag: 
15 maj, 2017
Kvalifikationer: 
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Om anställningen

Arbetsort: 
Åkersberga, Österåkers kommun
Omfattning: 
80-100%
Anställningsform: 
Tillsvidare

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Österåkers kommun
Kontaktperson: 
Ann Bisenius, Verksamhetschef utbildning
Telefon: 
08-540 81092