Förstudie pedagogutbildning

Projektperiod: 
17 feb, 2016 till 29 apr, 2016
Landstingen i Stockholms län beviljade medel till en förstudie för en pedagogisk vidareutbildning för konstnärer. Projektet var ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Stockholm, Järfälla och Kulturskolerådet. — Vi hoppas att få till en vidareutbildning som kan bidra till att öka mångfalden bland våra pedagoger och därigenom bättre möta barnens behov, säger Uno Karlsson från kulturskolan i Botkyrka och som tagit initiativ till projektet.
hjarta.jpg