Kulturskolan och barn på flykt - ensamkommande och nyanlända möter Kulturskolan

Projektperiod: 
1 feb, 2016 till 1 feb, 2019
Syftet med projektet är att ge ensamkommande/nyanlända unga bättre uppväxtvillkor genom kulturskoleverksamhet. Kulturskolor i 14 kommuner (första året) skall förändra och förnya sin verksamhet så att ensamkommande/nyanlända inkluderas.

Projektet sker i kommuner som har ett stort antal ensamkommande i relation till folkmängd. Det är 4 regionala delprojekt + ett specialanpassat delprojekt där Kultur i Väst har anslutit sig 2017 under år 2.

 • Skåneregionen: Simrishamn, Svalöv, Örkelljunga och Eslöv
 • Kalmarregionen: Mörbylånga, Nybro och Hultsfred
 • Gävleborgsregionen: Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Sandviken
 • Västerbotten/Norrbottensregionen: Arvidsjaur, Malå och Storuman

 

Projektets första år (2016):

 • Den 11 maj 2016 ordnade Kulturskolerådet en nationell konferens i Stockholm. Det blev en lyckad dag med intressanta samtal och diskussioner och uppskattad närvaro av såväl Barnrättsbyrån och kulturministern.

Filmintroduktion till projektet och konferensen i Stockholm maj 2016 

Barnrättsbyrån pdf

Alice Bah Kuhnkes tal

 • Film Kulturskolan gör skillnad med exempel från Simrishamns verksamhet sommarkulturskola 
   
 • Spridning och workshops under rikskonferensen i Luleå mars 2016.
   

Projektets andra år (2017):

 • Nationell träff i januari 2017 för regionerna hölls i Stockholm
   
 • Seminarium i Östersund i samband med Kulturskolerådets rikskonferensen 2017
   
 • Deltar med programpunkt i Kultur i Västs barnkulturfestival (se nedan)
   
 •  Konferens och erfarenhetsutbyte 17 nov 2017 i Göteborg. Konferensen var ett samarbete med Kulturrådet, SKL, Göteborgs stad och Kultur i Väst
   
 • Film  från projektets andra år

   

Under år 2 ansluter Kultur i Väst till projektet

Projektet kommer att fokusera på fortbildning och konsultation. Under våren 2017 görs insamling av redan befintlig verksamhet, kartläggning av behov och erfarenhetsutbyte. Under hösten 2017 arrangeras fyra fortbildningsdagar i Västra Götaland, dit samtliga kulturskolor i regionen är inbjudna. Projektledaren Malin Aghed kommer därefter att åka runt i regionen för att hjälpa till att starta verksamhet i kulturskolan. Projektet avslutas med dokumentation i form av en handbok, i Kulturskolerådets regi.

Under Kultur i Västs barnkulturkonferensfestival PRIO 0TILL18 i september 2017 kommer Kulturskolan och barn på flykt ha en egen programpunkt. Här får du möta tidigare projektdeltagare som arbetat med sommarkulturskola, nyanlända ungdomar som berättar vad kulturen kan betyda och pedagoger som arbetar inkluderande. Läs mer här...

Projektets tredje år (2018)

 • Den 22 mars hölls ett seminarium om Barn på flykt-projektet i samband med Kulturskolerådets rikskonferens. 

 • Under året kommer de medverkande kommunerna att anordna spridningskonferenser runt om i landet: Skåneregionen anordnade sin den 24 augusti i Malmö. 
  Västbotten/Norrbottenregionen kommer att anordna en konfererens i Umeå om erfarenhetsutbyte om barn på flykt den 29-30 oktober. Anmälan

 • Kalmarregionen håller sin spridningskonferens i Kalmar 21 november 2018. Mer information.

 • Läs om projektets utmaningar och framgångsfaktorer samt ta del av diskussionsfrågor

 • Under projektets sista år har de medverkande pedagogerna fått möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter genom att skapa filmer. Nedan kommer vi att löpande lägga upp dessa filmer:

Tips och tankar: Från pedagog till pedagog på temat Kulturskolan och barn på flykt

Erfarenheter från Skåneregionen

Mariel Rosendahl, konstnär och teaterlärare Kulturskolan Simrishamn

Hanna Thorstensen, danspedagog och projektledare, SommarKulturskolan Simrishamn

Gabriella Blum, musiklärare och samordnare, Kulturskolan Svalöv

Firas Abdulsada, samordnare och studiehandledare, SommarKulturskolan Simrishamn

Björn Hantoft, danspedagog, Kulturskolan Svalöv

Anna Bernhorn, musikambassadör, Kulturskolan Simrishamn

Anja Nilsson, cirkuspedagog, Kulturskolan Eslöv

 

Samlade kortfilmer från några av de deltagande regionerna

Michael Jildestad, kulturskolechef Mörbylånga

Thomas Björklund Svensson, film 1, kulturskolechef Nybro

Thomas Björklund Svensson, film 2

Malin Aghed, film 1, projektledare Kultur i väst

Malin Aghed, film 2

Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn och unga, Kulturskolan Simrishamn

Mer om projektet

Läs mer om projektet på Arvsfondens hemsida samt på vår facebooksida Kulturskolan och barn på flykt.

kulturskola_skillnad_ny.png