Songlines

Projektperiod: 
1 jan, 2017 till 31 dec, 2019

Songlines vill ge unga människor som flytt möjligheter att hitta in i svenska musik- och kulturverksamheter. Vi samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, festivaler och kulturorganisationer. Vi stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt. Jeunesses Musicales Sverige driver projektet och Kulturskolerådet är en samverkande part.

Följ projektet Songlines via deras webb och deras sida på Facebook.

Logga Jeunesses Musicales Sverige