KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA - En genomgång av de regionala kulturplanerna

Kulturskolerådet har genomfört en analys av hur kulturskolorna finns med i de regionala kulturplanerna. Resultatet finns i en rapport samt i en bilaga där underlaget från regionerna presenteras.

Författare: 
Ida Thomson
Utgivningsår: 
2015