Seminarier och studiebesök, torsdag 22 mars 2018 i Stockholm

Kulturskolerådet och Kulturskolan Stockholm arrangerar den 22 mars både seminarier och studiebesök. Du kan välja ett spår på förmiddagen och ett spår på eftermiddagen.

Vår huvudlokal för seminarium den 22 mars är Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

Studiebesöken på förmiddagen börjar mellan kl. 9.00 - 10.00 och avslutas mellan kl. 11.00-12.00 och inkluderar lunch på plats efter seminariets slut. Studiebesöken på eftermiddagen börjar mellan kl.13.00 - 14.00 och avslutas mellan kl.15.00- 16.00 inkluderar fika på plats. Notera att studiebesöken innebär att du själv tar dig till den adress som anges vid utsatt tidpunkt. 

Här kan ni läsa in er på vad vi har att erbjuda, och sedan väljer man pass i anmälan.

Förmiddagspass 22 mars

S1 - Ny chef i kulturskolan 

Seminariet vänder sig till dig som är ny chef i kulturskolan. Här får du svar på frågor om läraravtal och andra ledningsfrågor som är viktiga för att utveckla och förnya kulturskoleverksamheten. I seminariet deltar representant från Lärarförbundet samt företrädare för olika kulturskolor.

S2 - Kulturskolan arrangerar – vad är ett bra event? 

Kulturskolans roll som arrangör är betydelsefull. Men hur görs ett bra event? Hur ska vi tänka exempelvis kring representation, publikarbete och konstnärligt ledarskap? Hur blir eleverna trygga på scenen? Hur bibehålla barnens glädje och entusiasm genom processen? Hur får man ekonomin på plats? I seminariet får du erfarenheter från Mora, Stockholm, Grästorp, Luleå och Lidköping. 

S3 - El Sistema 2.0 

El Sistema verksamheten har de senaste åren utvecklats och etablerat sig på flera orter inom kulturskolan. I detta seminarium får du ta del av utvecklingen i Sverige, internationellt och olika framtidsfrågor. Medverkar gör Stefan Forsberg, chef på konserthuset i Stockholm, Mats Karlsson, chef för Utrikespolitiska institutet, Camilla Sarner, Rebecka Törnqvist, projektledare i El Sistema Södertälje samt Jalle Lorensson som är kulturskolechef i Malmö.

S4 - Kollegialt lärande och beprövad erfarenhet 

Vad är beprövad erfarenhet? Hur kan kulturskollärares reflekterade erfarenhet av undervisning- och lärandeprocesser användas för att stärka professionen och utveckla verksamheten? Cecilia Frostensson presenterar olika former för kollegialt lärande samt erfarenheter från kulturskolor som satsar på denna arbetsform. Under seminariet kommer deltagarna vara aktiva med egna frågeställningar och reflekterande samtal.

S5 - Unga Berättar; Föreläsning och workshop inkl lunch på Sjöhistoriska 

Kulturskolan Stockholm. Hur jobbar man med film i Kulturskolan? Unga Berättar delar med sig av metoder och upplägg från mångårig erfarenhet i ämnet. Under seminiariet kommer vi lyfta styrkan i att samarbeta med institutioner, myndigheter, skolor och muséer. 

Unga Berättar vill genom det personliga berättandet stärka barn och ungas delaktighet och röster i frågor som rör dem. Det kan vara i form av en film, animation, foto eller med digitalt berättande. I med- och motgångar, metod-val och projektskapande i samarbete med andra.

Adress: Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24

S6 - Resurscenter vid Globen; Föreläsning och workshop 

Kulturskolans resurscenter är en stimulerande miljö för barn och unga med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar ofta ämnesöverskridande till exempel med musikal och film. 
Adress: Veterinärsgränd 6, T-bana Globen

S7 - Kulturskolan Stockholm; Gruppundervisning i musik 

Lärare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter av individanpassade grupplektioner i kulturskolans instrumentalundervisning. Under besöket lyfts även vunna erfarenheter av samarbete med biblioteket.

Eftermiddagspass 22 mars

S8 - Administrativa system som stärker kvaliteten i verksamheten? 

Smidiga och effektiva administrativa system kan betyda mycket för att utveckla en bra kulturskoleverksamhet. Elever, föräldrar, lärare, administratör och skolledning berörs alla på olika sätt. Så vad händer egentligen, vilka effekter får ett nytt system för de olika målgrupperna? Vad ser vi som positivt och vad är eventuellt negativt? Hur ser vi på framtida utveckling? I detta seminarium får du ta del av erfarenheter från Solna samt ett antal andra kommuner som nyligen etablerat nya system.

S9 - Kulturskolan i världen – internationellt utbyte som metod 

Flera kommuner och kulturskolor deltar i olika former av internationellt utbyte. Vad kan dessa utbyten ge? Hur finansieras de och hanteras praktiskt? I seminariet delas erfarenheter från olika kulturskolor i landet.

Åhörarna får mer kunskap om de olika EU-program som finns för att söka medel. Inspiration till att skapa EU-projekt för att kompetensutveckla personalen i metodik, skapa internationella projekt med ungdomar eller ta emot en EVS-praktikant som en extra resurs. 

S10 - Kulturskolan som möjlighetsstruktur 

Mats Trondman är professor i kultur-sociologi vid Institutionen för kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet. Han är också gästprofessor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.  I detta seminarium föreläser han om hur makt- och normsystem reproduceras inom kulturområdet, pedagogik och arbetssätt. Med en ökad medvetenhet om kultur som maktsystem stärks förutsättningarna för ett breddat deltagande.

S11 - Barn på flykt – erfarenheter från ett utvecklingsprojekt (Hälsans hus) 

Sedan 2016 har Kulturskolerådet tillsammans med ett antal kommuner drivit ett utvecklingsprojekt i syfte att utveckla metoder och initiativ för att inkludera ensamkommande eller nyanlända barn och unga i kulturskoleverksamheten. Under seminariet delar några deltagande kommuner med sig av exempel, erfarenheter och lärdomar från projektet under ledning av Ida Thomson. Det kommer också ges utrymme för erfarenhetsutbyten och diskussioner mellan de som deltar i seminariet. 

S12 - Rektorsutbildning för kulturskola 

Ledarskapet är betydelsefullt för kulturskolans utveckling. Sedan 2016 har det funnits en chefsbildning för kulturskolan vid Karlstads universitet. Det är en tvåårig kurs på 30hp och sker i samverkan med rektorsutbildning för folkhögskolan. Detta seminarium vänder sig till dig som är intresserad av utbildningen. En ny antagningsomgång sker hösten 2018. Här medverkar representant från Karlstads universitet samt deltagare i pågående utbildning.

S13 - Forskning för kulturskolan – vad forskas det om och varför? (SMI Flemingsberg) 

Forskning kring ett fält är viktigt för professionaliseringen och utveckling av verksamhet. Vilken forskning finns idag kring kulturskolan? Vilka frågor studeras och vilka problem vill de lösa? I seminariet möter du aktuella forskare som berättar om sina arbeten, bland annat Adriane di Lorenzo Tillborg.

S14 - Psykisk ohälsa bland barn och unga – vad kan kulturskolan göra? 

Psykisk ohälsa är ett växande problem, särskilt för unga flickor. Vilken roll kan kulturskolan spela? I detta seminarium får du bland andra möta Anna Duberg som berättar om hur kravlös dans kan vara ett verktyg i arbetet mot psykisk ohälsa.
Kravlösheten är ofta särskilt utmärkande för kulturskolans dansverksamhet.

S15 - Guidad visning/studiebesök på Scenkonstmuséet 

Guidad visning/studiebesök på Scenkonstmuséet på Sibyllegatan 62.