Seminarier och studiebesök, torsdag 22 mars 2018 i Stockholm

Nalen är vår huvudlokal för seminarium denna dag om annat ej anges, men även andra lokaler inom Stockholms innerstad kommer att användas efter behov, information ges innan konferensstart. Här kan ni läsa in er på vad vi har att erbjuda, och sedan väljer man pass i anmälan.

I anmälan kommer ni att behöva ange ett eftermiddags- och ett förmiddagspass, samt ett andrahandsval både för- och eftermiddag.

 

Kulturskolan som möjlighetsstruktur - om ungas estetiska uttrycksformer som resurs för lärande, delaktighet och mångfald samt egenvärde. 

Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Institutionen för kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet. Han är också gästprofessor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.  I detta seminarium föreläser han om hur makt- och normsystem reproduceras inom kulturområdet, pedagogik och arbetssätt. Med en ökad medvetenhet om kultur som maktsystem stärks förutsättningarna för ett breddat deltagande.

 

Ny chef i kulturskolan? 

Seminariet vänder sig till dig som är ny chef i kulturskolan. Här får du svar på frågor om läraravtal och andra ledningsfrågor som är viktiga för att utveckla och förnya kulturskoleverksamheten. I seminariet deltar representant från Lärarförbundet samt företrädare för olika kulturskolor.

 

Barn på flykt – erfarenheter från ett utvecklingsprojekt 

Sedan 2016 har Kulturskolerådet tillsammans med ett antal kommuner drivit ett utvecklingsprojekt i syfte att utveckla metoder och initiativ för att inkludera ensamkommande eller nyanlända barn och unga i kulturskoleverksamheten. Under seminariet delar några deltagande kommuner med sig av exempel, erfarenheter och lärdomar från projektet. Det kommer också ges utrymme för erfarenhetsutbyten och diskussioner mellan ni som deltar i seminariet.

 

Kulturskolan arrangerar – vad är ett bra event? 

Kulturskolans roll som arrangör är betydelsefull. Men hur görs ett bra event? Hur ska vi tänka exempelvis kring representation, publikarbete och konstnärligt ledarskap? Hur blir eleverna trygga på scenen? Hur bibehålla barnens glädje och entusiasm genom processen? Hur får man ekonomin på plats? I seminariet får du erfarenheter från Stockholm och ett antal andra kommuner.

 

Administrativa system som stärker kvaliteten i verksamheten? 

Smidiga och effektiva administrativa system kan betyda mycket för att utveckla en bra kulturskoleverksamhet. Elever, föräldrar, lärare, administratör och skolledning berörs alla på olika sätt. Så vad händer egentligen, vilka effekter får ett nytt system för de olika målgrupperna? Vad ser vi som positivt och vad är eventuellt negativt? Hur ser vi på framtida utveckling? I detta seminarium får du ta del av erfarenheter från Solna samt ett antal andra kommuner som nyligen etablerat nya system.

 

Kulturskolan i världen – internationellt utbyte som metod 

Flera kommuner och kulturskolor deltar i olika former av internationellt utbyte. Vad kan dessa utbyten ge? Hur finansieras de och hanteras praktiskt? I seminariet delas erfarenheter från olika kulturskolor i landet.

 

El Sistema 2.0

El Sistemaverksamheten har de senaste åren utvecklats och etablerat sig på flera orter inom kulturskolan. I detta seminarium får du ta del av utvecklingen i Sverige, internationellt och olika framtidsfrågor. Medverkar gör Stefan Forsberg, chef på konserthuset i Stockholm, Mats Karlsson, chef för Utrikespolitiska institutet, Camilla Sarner, verksamhetsledare El Sistema Sverige, Rebecka Törnkvist, projektledare i El Sistema Södertälje samt Jalle Lorensson som är kulturskolechef i Malmö.

 

Rektorsutbildning för kulturskola 

Ledarskapet är betydelsefullt för kulturskolans utveckling. Sedan 2016 har det funnits en chefsbildning för kulturskolan vid Karlstads universitet. Det är en tvåårig kurs på 30hp och sker i samverkan med rektorsutbildning för folkhögskolan. Detta seminarium vänder sig till dig som är intresserad av utbildningen. En ny antagningsomgång sker hösten 2018. Här medverkar representant från Karlstads universitet samt deltagare i pågående utbildning.

 

Forskning för kulturskolan – vad forskas det om och varför? 

Forskning kring ett fält är viktigt för professionaliseringen och utveckling av verksamhet. Vilken forskning finns idag kring kulturskolan? Vilka frågor studeras och vilka problem vill de lösa? I seminariet möter du aktuella forskare som berättar om sina arbeten, bland annat Adriane di Lorenzo Tillborg.

 

Psykisk ohälsa bland barn och unga – vad kan kulturskolan göra? 

Psykisk ohälsa är ett växande problem, särskilt för unga flickor. Vilken roll kan kulturskolan spela? I detta seminarium får du bland andra möta Anna Duberg som berättar om hur kravlös dans kan vara ett verktyg i arbetet mot psykisk ohälsa.

 

Kollegialt lärande och beprövad erfarenhet 

Vad är beprövad erfarenhet? Hur kan kulturskollärares reflekterade erfarenhet av undervisning- och lärandeprocesser användas för att stärka professionen och utveckla verksamheten? Seminariet presenterar olika former för kollegialt lärande samt erfarenheter från kulturskolor som satsar på denna arbetsform. Under seminariet kommer deltagarna vara aktiva med egna frågeställningar och reflekterande samtal.

 

El Sistema Stockholm i Bredäng; Samarbete och progression, seminarium i 2 delar

 

Ge och ta eller berika och skapa mervärde - externa samarbetsrelationer blir allt viktigare, men hur ska man välja rätt samarbetspartner och skapa framgångsrika långsiktiga samarbetsrelationer?Individuell progression och gruppundervisning - gemensam lektion med en av instrumentalgrupperna samt efterföljande samtalsstund med lärarna om möjligheter och utmaningar.

Adress: Bredängstorget 8, Skärholmen, T-bana Bredäng

 

Guidad visning/studiebesök på Scenkonstmuséet / Kungliga Operan 

Guidad visning/studiebesök på Scenkonstmuséet på Sibyllegatan 62 och/eller Kungliga Operan på Gustav Adolfs torg, Sveriges nationalscen för opera och balett/modern dans med ursprung från 1773. Studiebesöken/visningarna äger rum på institutionerna.

 

Stadsvandring - Från lejonkula till nationalscen. 

I denna stadsvandring från Slottet till Nybroplan får vi höra om teaterhistorien i Stockholm från 1600 – talet och genom seklerna till 1900 – talets nationalscen Dramaten. Vår guide är Hans Öjmyr, chef för Stadsmuseets samlingsenhet och teaterhistoriker.

 

Studiebesök – Unga Berättar; Föreläsning och workshop 

Kulturskolan Stockholm. Här hörs barn och ungas egna röster genom digitala berättelser, filmer, fotografier eller andra kreativa uttryck.

Adress: Allhelgonagatan 4, T-bana Skanstull

 

Studiebesök– Småscenerna där Kulturskolans Vår Teater började. 

I Kulturskolans 13 teaterlokaler finns en fullt utrustad scen med teknisk utrustning, kostymförråd, rekvisitaförråd och en verkstad med material och verktyg samt tillgång till teaterassistenter inom ljud, ljus och kostym – en riktig teater men i mindre format för barn o unga, vilket i hög grad bidrar till den professionella upplevelsen. Kulturskolans teater i Högdalen är en av de små ”tittskåpsteatrar” där Vår Teater startade i mitten av 1900-talet.

Adress: Önskehemsgatan 34,  T-bana Högdalen

 

Studiebesök  - Kulturskolan vid Brommaplan; Gruppundervisning i musik 

Lärare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter av individanpassade grupplektioner i kulturskolans instrumentalundervisning. Under besöket lyfts även vunna erfarenheter av samarbete med biblioteket.

Adress: Kapplandstrappan, Bromma, T-bana Brommaplan

 

Studiebesök - Resurscenter vid Globen, föreläsning och workshop

Kulturskolans resurscenter är en stimulerande miljö för barn och unga med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar ofta ämnesöverskridande till exempel med musikal och film.

Adress: Veterinärsgränd 6, T-bana Globen