Om skolan

Postadress till skola: 
Heby kommun
744 88 Heby
Telefon: 
0224-361 71

Kontaktperson

Joakim Lundin
Kulturchef
0224-360 46