Om skolan

Postadress till skola: 
Ljusnarsbergs musikskola, Gruvstugetorget
714 80 Kopparberg
Telefon: 
0580-806 86
Fax: 
0580-103 89

Kontaktperson

Ewa Wikström
Rektor
0580-805 51

Kontaktperson 2

Helena Engström Anestedt
Utvecklingsledare
0580-806 86
070-246 64 63