Kulturskolan magasin

Kulturskolan magasin är Kulturskolerådets tidning. I den läser du om det viktigaste som berör kulturskolorna i landet, aktuella debattfrågor och intervjuer av kända och mindre kända personer. Tidningen kommer ut med sex nummer per år. Som medlem i Kulturskolerådet ingår en prenumeration. Kostnad för prenumeration är 260 kronor för ett helår (6 nummer). För flera prenumerationer lämnas 50% rabatt efter 10 prenumerationer.

Sänd ett e-postbrev till administrator@kulturskoleradet.se om du vill prenumerera på Kulturskolan magasin! Nyttja Kulturskolan magasin vid försäljning, meddelanden, personalrekrytering med mera!

Annonser bokar du genom Catrine Wallheim på 0793-48 55 03 eller e-post: administrator@kulturskoleradet.se

Det 6e och sista numret för 2017 kommer ut under vecka 49/50.

Format, priser 2018. Prislista och Format 

Kulturskolan magasin har en upplaga på 1050 ex.

Manusstopp för annonsering 2018
Nr 1: 15 januari. Nr 2: 19 februari. Nr 3: 12 april. Nr 4: 16 aug. Nr 5: 4 okt. Nr 6: 8 nov

Ansvarig utgivare är Kulturskolerådets ordförande Inger Carlonberg, tel. 073-500 24 42. Redaktör är Torgny Sandgren, tel. 070-671 79 46

Kulturskolan magasin nr6 2017
Kulturskolan magasin nr5 2017
Kulturskolan magasin nr4 2017
Kulturskolan magasin nr 3 2017