Kulturskolan magasin

Kulturskolan magasin är Kulturskolerådets tidning. I den läser du om det viktigaste som berör kulturskolorna i landet, aktuella debattfrågor och intervjuer av kända och mindre kända personer. Tidningen kommer ut med sex nummer per år. Som medlem i Kulturskolerådet ingår en prenumeration. Kostnad för prenumeration är 260 kronor för ett helår (6 nummer) 2017. För flera prenumerationer lämnas 50% rabatt efter 10 prenumerationer.

Sänd ett e-postbrev till administrator@kulturskoleradet.se om du vill prenumerera på Kulturskolan magasin! Nyttja Kulturskolan magasin vid försäljning, meddelanden, personalrekrytering med mera!

Annonser bokar du genom Catrine Wallheim på 0793-48 55 03 eller e-post: administrator@kulturskoleradet.se

Format, priser 2017. Prislista och Format 

Manusstopp för annonsering 2017

Nr 1: 16 januari. Nr 2: 20 februari. Nr 3: 13 april. Nr 4: 17 aug. Nr 5: 5 okt. Nr 6: 9 nov

Ansvarig utgivare är Kulturskolerådets ordförande Inger Carlonberg, tel. 073-500 24 42. Redaktör är Torgny Sandgren, tel. 070-671 79 46

Kulturskolan magasin nr 3 2017
Kulturskolan magasin nr 1 2017
Kulturskolan magasin nr4 2017
Kulturskolan magasin nr 2 2017