Nationell strategi för kulturskolan

Kulturskolerådet har på årsmötet 2013 beslutat att verka för att en nationell strategi för barns och ungas kulturutövande kommer till stånd.

En nationell strategi bör innehålla en plan för:
• barns rätt till kulturutövande
• forskningsbaserad verksamhetsutveckling
• högskoleutbildning och personalförsörjning
• chefsutbildning
• kompetensutveckling
• ett nationellt kunskapscentrum för statistik, samordning och kvalitetsutveckling

Regeringen tillsätter utredning

Regeringen har beslutat om en utredning kring en nationell strategi för kulturskolan. Information och direktiv hittar du här.