Statistik om kulturskolor

Kommunernas kulturskoleverksamhet är omfattande. Kulturskolerådet har under många år samlat in statistik från kommunerna. Från 2017 görs detta av Statens Kulturråd.

Statistik från 2016

  • Kulturskoleverksamhet finns i 283 av landets 290 kommuner
  • Kommunerna satsade 2016 2,3 miljarder på verksamheten. Summan har ökat med 14 procent sedan 2013 (2016 års penningvärde)
  • 230 000 elevplatser i ämneskurser – en ökning med 11 procent sedan 2013
  • Fler kommuner slopar avgiften. 2016 saknade 16 kommuner avgift – en ökning med 60 procent sedan 2013
  • Den vanligaste terminsavgiften är 643 kronor

Från 2017 är det Kulturrådet (Kulturskolecentrum) som samlar in statistik. Läs mer om Kulturrådets arbete här!

 

trebild_nyhet.jpg

Sammanfattningar