Stäng

KULTURSKOLERÅDET

Vår vision är att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet.

PROJEKT

Ungas inflytande i kulturskolan

Ungas inflytande i kulturskoleverksamhet behöver stärkas. Kulturskolerådet har beviljats ett treårigt projekt från Arvsfonden för att ett antal kommuner ska arbeta för detta. Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Detta ska ske genom ge stöd till unga engagerade i lokala, regionala och nationella...

Kulturskola och psykisk hälsa

Kulturskolerådet vill med projektet Kulturskola och psykisk hälsa ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs. I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis "Kulturskola på recept" som handlar om att elever med psykisk ohälsa får förtur till...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 *