Stäng

   LEDARE - Kulturskolan magasin

PROJEKT

Kulturskola och psykisk hälsa

Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs. I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis "Kulturskola på recept" som handlar om att elever med psykisk ohälsa får förtur till kulturskolan.

Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Genom ökat samarbete mellan kommuner ska barns möjligheter till kulturutövande stärkas i tre regioner. Arvfondsprojektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län. I projektet deltar Norrbotten, Västmanland och Örebro län.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 *