Stäng

KULTURSKOLERÅDET

Vår vision är att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet.

   LEDARE - Kulturskolan magasin

PROJEKT

Ungas inflytande i kulturskolan

Ungas inflytande i kulturskoleverksamhet behöver stärkas. Nu har Kulturskolerådet beviljats ett treårigt projekt från Arvsfonden för att ett antal kommuner ska arbeta för detta. Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom ge stöd till unga engagerade i lokala plattformar för...

Kulturskola och psykisk hälsa

Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs. I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis "Kulturskola på recept" som handlar om att elever med psykisk ohälsa får förtur till kulturskolan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 *