Stäng

Fördjupa dig i olika frågor och teman

Här fyller vi successivt på med metod- och inspirationsmaterial, filmer, presentationer, artiklar och digitala berättelser som kan leda dig vidare i arbetet med stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan. Se det som ett skafferi fullt med resurser som kan inspirera, provocera och peppa dig att ta ett steg till i delaktighetsarbetet på din kulturskola.

Samlat metod- och inspirationsmaterial

I projektet har LSU i samarbete med andra av projektets samarbetspartners utarbetat ett metod- och inspirationsmaterial om delaktighet och inflytande i kulturskolan. Se det som ett smörgåsbord med kunskap, verktyg, tips och exempel som kan vara till hjälp i ert arbete med stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan.

Röster från projektet – inspirerande och tankeväckande filmer

Deltagare i projektet Om vi fick bestämma har i filmer berättat om vilka erfarenheter de har från arbetet. Filmerna lämpar sig för att ses tillsammans i lärarkollegiet, i elevforum/elevföreningar eller i ledningsgruppen – gör reflektioner med utgångspunkt i er egen verksamhet.

Funktionsnedsättning, delaktighet och inflytande i kulturskolan

I projektet Om vi fick bestämma har det funnits delprojekt med inriktning på stärkt delaktighet och inflytande i Kulturskolan för elever med funktionsnedsättning. Här hittar du material som belyser det perspektivet ytterligare:

Under projektet har deltagande kulturskolor fått utbildning i barnkonventionen. Här kan du ta del av den presentation som Sofia Zackrisson på Demokratiakademin använt i projektet och annat material om barnkonventionen.

Digitala berättelser

En viktig metod inom Om vi fick bestämma är de filmer – digitala berättelser – som skapats av barn, unga och vuxna i projektet. Unga Berättar från Kulturskolan Stockholm har genomfört workshops i konceptet och de brukar säga att filmerna ger ”kött, blod och passion” till frågeställningarna. Filmerna fungerar bra som diskussionsunderlag.

Artiklar om delaktighet och inflytande i kulturskolan

Här hittar du olika artiklar på temat delaktighet och inflytande i kulturskolan. Vissa har publicerats i kulturskolan magasin och vissa hittar du endast exklusivt här på Kulturskolerådets webbplats.