Stäng

Kom igång och vidareutveckla projekt för delaktighet och inflytande

Här samlar vi tips i till dig som vill sätta igång eller komma vidare i ett arbete för stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan. Du kommer att hitta tipslistor uppdelade utifrån olika faser i ett projektarbete. Här utvecklar vi också lättillgängliga listor med tips från elever, lärare respektive chefer i projektet till andra elever, lärare och chefer i kulturskolan.

Tips till dig som är verksam inom kulturskolan och vill driva eller driver ett projekt med fokus på delaktighet och inflytande:

  1. Komma igång och planera ett projekt, pdf
  2. Genomföra planerade insatser i projektet, pdf
  3. Utvärdera och fatta nya beslut, pdf
  4. Här kan du också läsa en artikel om hur utvärdering kan användas som ett verktyg för lärande och utveckling under hela projekttiden med erfarenheter från Växjö kulturskola, pdf
  5. Hantera svårigheter i projektet, pdf

Särskilda tips gällande arbete med stärkt delaktighet och inflytande i kulturskolan till dig som är:

  1. Elev, pdf
  2. Pedagog, pdf
  3. Chef, pdf