Stäng

Kultur och barn på flykt – så når vi nya målgrupper och utvecklar verksamhet genom samverkan

Nationell konferens
Flera kommuner har de senaste åren tagit ansvar för inkludering av ensamkommande och nyanlända mot bakgrund av bland annat ökade flyktingströmmar. I samverkan med Kulturrådet, SKL, Kultur i väst och Göteborgs Stad ordnas nu ett nationellt erfarenhetsutbyte kring kultur och barn på flykt. Målgruppen är chefer, politiker, projektledare eller andra med verksamhetsansvar.

Program

 

09.30 Välkommen

 

10.00 xxx

 

 

 

 

 

Anmälan