Stäng

Rektorsutbildningen

I samarbete med Karlstad universitet ordnas en ”rektorsutbildning” för ledare i kulturskolan. Utbildningen är parallell med en utbildning för rektorer i folkhögskolan. Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning och riktar sig till verksamma ledare vid musik- och kulturskolor (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer, chefer etc.). Den är i huvudsak förlagd till Stockholmsområdet och omfattar 16 dagar per år – de flesta på internat. Utbildningen ger 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Innehållet i utbildningen är jämförbart med det statliga Rektorsprogrammet för det offentliga skolväsendet. De som har en akademisk grundexamen kan ansöka om tillgodoräkning av kurserna vid studier mot en masterexamen. Priset för utbildningen är cirka 20 000 kr per termin.

Läs mer: https://www.kau.se/rut/utbildning-och-forskning/utbildning/rektor-vid-kulturskola/rektorsutbildning-skolledare-pa