Stäng

Nationell politik för kommunernas kulturskoleverksamhet

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för kulturskolan. Ett första steg var en utredning som presenteras den 24 oktober, 2016 samt etablering av ett statsbidrag och ett kulturskolecentrum som hanteras av Kulturrådet.

Kulturskoleutredningen

Utredningen har kartlaggt hur verksamheten ser ut och visat på hinder för barn och ungdomar att delta. Utredningen lämnar förslag på hur man kan säkra tillgång till utbildade lärare samt en nationell strategi; på vilket sätt staten kan bidra till att stärka och utveckla kulturskolan.

Proposition

Regeringen föreslår en nationell strategi för den kommunala kulturskola. Strategin innehåller ett nationellt mål för statens insatser som syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning. Propositionen beslutades i riksdagen den 23 maj 2018.

Kulturskolecentrum

Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera kompetens- och utvecklingsbehov ingår i uppdraget.

Läs mer:

Kulturskolecentrum

Proposition: En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna

http://www.kulturradet.se/nyheter/2018/Nationellt-kulturskolecentrum-inrattas-pa-Kulturradet-/Nationellt kulturskolecentrum

Läs utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”

Kulturskolerådets remissyttrande

Här hittar du utredningens direktiv

Amanda Lind 2