Stäng

Debatt i riksdagen om halverat statligt stöd till kulturskolan

Interpellation i Riksdagen om kulturskolan.

Den 28 mars var det debatt om regeringens nedskärning av statsbidraget till kulturskolan.
Kulturminister Parisa Lijestrand (M) fick svara på frågor från Lawen Redar (S) och Kristoffer Lindberg (S).

Kulturminister svarade att kulturskolorna bedriver viktig verksamhet men att hon inte idag kan uttala sig om hur det blir med bidraget 2024.

Bakgrunden till interpellationen var den rapport Kulturskolerådet tagit fram om konsekvenser av minskat statligt stöd.