Stäng

Kulturskolans uppdrag – ny rapport

Fyra av tio kommuner saknar dokumenterade mål för kulturskoleverksamheten och kulturskolecheferna önskar ett ökat engagemang från politiken, visar Kulturskolerådets nya rapport.

Under hösten 2022 tog Kulturskolerådet initiativ till en undersökning om kulturskolans uppdrag och resultatet har nu publiceras i en rapport.

– Rapporten visar att cheferna vill se ett ökat engagemang från politiken, men ingen detaljstyrning. Det är dock lite oroväckande att så stor andel av kommunerna inte har dokumenterade mål för sin verksamhet, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

Undersökningen är baserad på en analys av styrdokument från kommuner i Skåne, Örebro län samt en enkät som gick ut till landets samtliga kulturskolechefer. I denna rapport finns resultat från enkäten, analys av styrdokument samt slutsatser och förslag.

Här hittar du rapporten!