Stäng

Spela på skoltid – nya riktlinjer

Ny information från Skolverket angående ”spela på skoltid”.±–

I Skolverkets nya information om frånvaro i skolan står: Om eleven söker och beviljas ledighet kan kulturskolans undervisning även ske på undervisningstid.
– Underbart! Fantastiskt att Skolverket nu lyssnat på kritiken och väljer en ny tolkning av skollagen. Äntligen har vi fått igenom det vi så länge kämpat för! Det här är en fråga som ska lösas lokalt, säger Jalle Lorensson, Kulturskolerådets ordförande.
I Skolverkets text finns ett särskilt stycke om kulturskolan. Där står det även att skolans rektorn inte på förhand kan besluta att bevilja alla elever ledighet för deltagande i kulturskolans aktiviteter, utan en samlad individuell bedömning behöver göras för varje elev som ansöker om ledighet.
Jalle Lorensson SV (Foto: Anders Roos)