Stäng

Undersökning blottar blåsmusikerbrist 

Det råder stora problem att rekrytera blåsmusiker till landets orkestrar. Det visar en ny undersökning bland 131 fritidsmusicerande orkestrar, gjord av Blåsarsymfonikerna/Musikaliska i samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter, Sveriges Orkesterförbund och Kulturskolerådet.

Undersökningen visar att en majoritet av orkestrarna upplever problem med nyrekrytering och återväxt. De instrument som är svårast att rekrytera är oboe, fagott, eufonium, tuba, trombon och valthorn.

Orkesterundersökningen, som riktar sig till Sveriges fritidsmusicerande orkestrar, initierades av  Blåsarsymfonikerna/Musikaliska och genomfördes av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige i samarbete med RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Sveriges Orkesterförbund samt Kulturskolerådet. 

Symfoniorkestrar, kammarorkestrar, storband, musikkårer, blåsorkestrar, olika ensembleformer, akademiska  orkestrar samt kultur- och musikskoleorkestrar m. fl. har deltagit i undersökningen. 

  • Bland de orkestrar som har/vill ha oboe och fagott i sin besättning uppger samtliga (100 %) att dessa  två instrument är svårrekryterade. Många orkestrar har också problem med att rekrytera eufonium  (53 %), tuba (52 %), trombon (46 %) och valthorn (39 %). 
  • En majoritet av orkestrarna upplever att deras största problem är nyrekrytering och återväxt. 
  • Den vanligaste organisationsformen bland de 131 svarande orkestrarna är ideell förening (68 %) och  54 % av orkestrarna har funnits i över 40 år. 82 % repeterar varje vecka. 

Ta del av orkesterundersökningen

För ytterligare information, kontakta Noomi Hedlund, verksamhetsutvecklare  

Musikaliska/Blåsarsymfonikerna, 070-456 69 57, noomi.hedlund@musikaliska.se eller Elenor Wolgers,  marknadschef Musikaliska/Blåsarsymfonikerna, 073-962 95 00, elenor.wolgers@musikaliska.se 

Blåsarsymfonikerna har funnits i Stockholms musikliv sedan 1906 och verkar sedan 2011 i Sveriges äldsta  konserthus, Musikaliska på Nybrokajen 11. Orkestern har 27 musiker och 2 arrangörer. Chefsdirigent är  Cathrine Winnes.