Stäng

Musiklärare/bleckblås

Arbetsplatsbeskrivning
Kulturskolan Stockholm I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme
till leken, kreativiteten och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för
fantasi! I Kulturskolan har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. 
Arbetsbeskrivning
Bleckblåsundervisning i grupp. Ta ansvar för dina elevgrupper och verka för goda kontakter med
eleverna och deras familjer. I samråd med chef ansvara för schemaläggning och uppföljning av schema
samt viss administration. Tillsammans med chef, kollegor och elever planera och aktivt delta i aktiviteter
utifrån Kulturskolans mål och åtaganden, exempelvis utåtriktad verksamhet, konserter, föreställningar.
Delta aktivt i möten och fortbildningar Leda, planera och delta i orkester- och ensembleverksamhet

Kvalifikationer: 
Musikpedagogisk högskoleutbildning med valthorn som huvudämne eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du ska även kunna undervisa i övriga bleckblåsinstrument samt leda orkester/ ensemble. Du ska ha kunskap om och gärna erfarenhet av gruppundervisning. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens utveckling. Du ska ha pedagogisk insikt, god samarbetsförmåga, vara självgående och initiativtagande.

Om anställningen

Arbetsort: 
Stockholm, Bromma och Kungsholmen
Omfattning: 
80-100%
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning
Lön: 
Månadslön

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Kulturskolan, Stockholm
Kontaktperson: 
Enhetschef, Birthe Andersson
Telefon: 
Birthe Andersson 0850842026