Stäng

Musiklärare/piano

I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme till leken, kreativiteten
och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi!
I kulturskolan har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. Här får de möjlighet till eget
skapande på sin fritid i något av kulturskolans många ämnen inom musik, sång, teater, musikal, dans,
cirkus, konst och media. Genom olika evenemang, stora som små, kan eleverna uppträda inför publik.
Undervisningen ges i egna lokaler, med professionell utrustning samt i skolor i hela Stockholm

Kvalifikationer: 
Musikpedagogisk högskoleutbildning med piano som huvudämne eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Kunskap och erfarenhet av gruppundervisning. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens utveckling. Du ska ha genrebredd och god repertoarkännedom samt erfarenhet av ackompanjemang och kammarmusik. Du ska kunna undervisa på alla nivåer, från nybörjare och fortsättningsnivå i grupp, till viss enskild undervisning på avancerad nivå, då du kan komma att undervisa några elever i Kulturskolans Avancerade Program. Du ska ha pedagogisk insikt, god samarbetsförmåga samt vara självgående och initiativtagande.

Om anställningen

Arbetsort: 
Spånga och Kungsholm i Stockholms Stad
Omfattning: 
80%
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning
Lön: 
Månadslön

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Stockholms Stad
Kontaktperson: 
Enhetschef Lise-Lotte Axelsson 0850831839
Telefon: 
0850831839