Stäng

Musiklärare till Luleå Kulturskola/Verksamhet för barn och unga med glädjebehov

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Kulturskolan är en strategisk satsning för Luleå kommun och en spjutspets samt inspiratör gällande kulturskoleverksamhet såväl i som utanför länet. I Luleå kommun finns ett starkt politiskt stöd för Kulturskolan. Luleå kommuns Kulturskola är avgiftsfri och verkar för att barn och unga i Luleå skall få ta del av och medverka i kulturell verksamhet. Barnen skall få möjlighet att utvecklas som människor samt utveckla sina uttryckssätt och förmågor. Kulturskolans målgrupp omfattar elever i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola. Målsättningarna med verksamheten är också att genom bred kompetens bidra till måluppfyllelse i alla skolformer och att främja integration. Vi står för ett arbetssätt som är traditionsbärande, nytänkande och gränsöverskridande. Det ställer krav på vilja och förmåga att samarbeta med andra uttrycksformer, de obligatoriska skolformerna samt andra förvaltningar och aktörer.

På Kulturskolan i Luleå har alla barn och unga möjlighet att utöva och uppleva konst och kultur. Vår pedagogik utgår från barnets egna erfarenheter och intressen. Bland våra ämneskurser erbjuder vi enskilda musikstunder enligt FMT-metoden. Vår musiklärare med utbildning i FMT-metoden går i pension och nu söker vi en medarbetare som kan ta över och fortsätta att utveckla denna verksamhet. Vi kallar verksamheten För barn och unga med glädjebehov. Hit kan elever söka som är inskrivna i någon av Luleås skolor och förskolor. Verksamheten sker i en positiv och accepterande atmosfär i en lokal väl utrustad med bl.a. elpiano, gitarr, elgitarr, trumset och slagverksinstrument, elbas och sånganläggning. Musik och glädje används som medel för att nå utommusikaliska mål där bemötandet är en av de viktigaste ingredienserna. I tjänsten ingår också att leda gruppverksamheter och ensemblespel. Undervisningen sker både i Kulturskolans lokaler och på skolor i kommunen, både på dag- och kvällstid.

Tjänsten är ambulerande och det underlättar om du har körkort samt tillgång till egen bil. Vi ser det som en merit om du har kunskap i fler estetiska uttryck, är intresserad av att blanda olika konstformer samt har vana av att jobba med digitala verktyg. 

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som: • Brinner för att jobba med kultur för och med barn och unga. Du ser möjligheter, är flexibel och kan ställa om till nya förutsättningar där barnens bästa kommer i första rummet. • Vill ha ett flexibelt och självständigt arbete där du både undervisar enskilt och i grupp. • Ser föräldrakontakter som en viktig och positiv del i arbetet. • Har musiklärarexamen eller likvärdiga kunskaper • Har utbildning i Funktionsinriktad musikterapi (FMT) eller annan liknande kompetens • Har dokumenterad erfarenhet av att jobba med barn med glädjebehov

Om anställningen

Arbetsort: 
Luleå
Omfattning: 
100 %
Anställningsform: 
Tillsvidare
Lön: 
Enligt avtal

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Luleå Kommun
Kontaktperson: 
Kulturskolechef Maria Bergenudd
Telefon: 
0920-453195