Stäng

SMI söker en högskolelärare i Sång och Sångmetodik

Individuell prövning på lektors- eller adjunktsnivå görs i samband med tillsättning

SMI söker en högskolelärare med kompetens och erfarenhet inom sång och sångmetodik, för undervisning i musikpedagogprogrammets sångprofil. Den sökande ska ha relevant högre utbildning inom ämnet samt erfarenhet av både konstnärlig verksamhet och sångundervisning enskilt och i grupp på olika nivåer, samt ska kunna ackompanjera studenten vid pianot i undervisningen.
 

Om SMI

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, är en enskild utbildningsanordnare och högskola grundad 1960. Den huvudsakliga utbildningsinriktningen vid SMI är instrumental- och sångpedagogutbildning vilket har som mål att studenterna efter examen ska undervisa vid musik- och kulturskolor, folkhögskolor samt inom andra frivilliga undervisningsformer. SMI utbildar även logonomer (röst- och talpedagoger med estetisk inriktning) samt ger fristående kurser i bl.a. skapande dans och estetiska lärprocesser. SMI erbjuder i samverkan med Södertörns högskola behörighetsgivande kurser i musik inom Lärarlyft II för lärare i årskurs 1–6 samt för fritidslärare. Studenter som vill erhålla den lärarbehörighet som grund- och gymnasieskolan kräver kan efter examen på SMI genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) om 90hp vid annat lärosäte.

Under sommaren 2017 flyttar SMI till nya anpassade lokaler vid campus Flemingsberg intill Södertörns högskola, Huddinge kommun.
 

Om sångprofil i musikpedagogprogrammet

Musikpedagogprogrammet består av två examina – Kandidatexamen i musikpedagogik 180hp och Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 120hp – och har tio olika profiler (en profil = ett huvudinstrument). Sångprofilen är störst med 18 registrerade studenter under våren 2017. Sångstudenterna får konstnärlig och didaktisk undervisning för undervisning individuellt och i grupp i flera genrer, oavsett studentens huvudgenreinriktning.
 

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan påvisa konstnärlig och pedagogisk skicklighet gällande undervisning inom kunskapsområdet. Erfarenhet av sångundervisning från musik-/kulturskola eller motsvarande, särskilt med erfarenhet av undervisning i grupp, samt eget konstnärligt ledarskap och utövande i samhällets kulturliv är av vikt.

Erfarenhet av forskning, konstnärligt utvecklingsarbete, pedagogiskt utvecklingsarbete eller examination på högskolenivå är meriterande. Meriterande är också dokumenterad förmåga att samarbeta med ett starkt intresse för utveckling av ämnesområdet samt dokumenterad förmåga att initiera och framgångsrikt leda ämnesutvecklingsprojekt eller -verksamhet. Även kunskap om ungdomskultur och ungdomsidentitet, kön/genus och estetiska lärprocesser är meriterande.

Vi värdesätter även god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället. Vidare värdesätter vi den förmåga och lämplighet i övrigt som den sökande kan påvisa för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan ska bestå av en meritportfölj (se bilaga) innehållande:

  • Personligt brev med motivering om varför du söker tjänsten
  • CV inklusive styrkt meritsammanställning
  • Redogörelse av konstnärliga, pedagogiska och/eller vetenskapliga meriter inklusive publikationsförteckning, recensioner och/eller digitala underlag (foto, cd, radio, tv, film)
     
  • Kopior av vidimerade betyg/intyg, examensbevis från dina utbildningar och kurser du har genomgått mm.
     
  • Avsiktsförklaring

På begäran lämnas referenslista med minst tre på förhand informerade referenspersoner.
 

Övrig information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader

Anställningens omfattning: 20–40% av heltid, efter överenskommelse

Lönenivå: Motsvarande Arbetsgivaralliansens befattningsskikt 6205 (lärare), avdelning Utbildning och Folkbildning

Tillträde: 15 augusti 2017

 

Ansökan skickas digitalt till rektor@smi.se eller i skriftlig form i ett original exempel till:

SMI
Attn: Rektor
Box 26 164
100 41 Stockholm

 

Kontakt:

Ian Plaude, rektor, rektor@smi.se, 08-611 38 65

Anna-Carin Ahl, studierektor, anna-carin.ahl@smi.se, 08-611 05 02

Kerstin Gabrielsson, t.f. profilansvarig sångprofil SMI, kerstin.gabrielsson@smi.se, 070-888 72 64

Fackliga företrädare:

Ulf Hellerstedt, SULF, ulf.hellerstedt@smi.se

Hans Sjögren, Lärarförbundet, hans.sjogren@smi.se

Publicerat:     2017-01-25

Sista ansökningsdag: 2017-03-10

 

 

Bilaga 1:  Annons med Meritportfölj

Kvalifikationer: 
Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan påvisa konstnärlig och pedagogisk skicklighet gällande undervisning inom kunskapsområdet. Erfarenhet av sångundervisning från musik-/kulturskola eller motsvarande, särskilt med erfarenhet av undervisning i grupp, samt eget konstnärligt ledarskap och utövande i samhällets kulturliv är av vikt. Erfarenhet av forskning, konstnärligt utvecklingsarbete, pedagogiskt utvecklingsarbete eller examination på högskolenivå är meriterande. Meriterande är också dokumenterad förmåga att samarbeta med ett starkt intresse för utveckling av ämnesområdet samt dokumenterad förmåga att initiera och framgångsrikt leda ämnesutvecklingsprojekt eller -verksamhet. Även kunskap om ungdomskultur och ungdomsidentitet, kön/genus och estetiska lärprocesser är meriterande. Vi värdesätter även god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället. Vidare värdesätter vi den förmåga och lämplighet i övrigt som den sökande kan påvisa för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Om anställningen

Arbetsort: 
Huddinge
Omfattning: 
20–40% av heltid, efter överenskommelse
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning, inleds med provanställning i sex månader.
Lön: 
Motsvarande Arbetsgivaralliansens befattningsskikt 6205 (lärare), avdelning Utbildning och Folkbildning

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI
Kontaktperson: 
Ian Plaude, rektor
Telefon: 
08-611 3865