Stäng

Aktiv fritid

Projektperiod:  januari 1, 2014 till januari 1, 2015

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DBH) drev i samverkan med Kulturskolerådet ett projekt i syfte att tillsammans med barn, föräldrar och ledare, arbeta fram strategier för hur barn och unga med språkstörning ska bli delaktiga i kultur- och idrottsaktiviteter.

I satsningen fanns också Riksidrottsförbundet med. Riksidrottsförbundet har tillsammans med Kulturskolerådet slussat ungdomar vidare till föreningar respektive kulturskolor.