Stäng

I dina skor

Projektperiod:  januari 1, 2015 till januari 1, 2018

I projektet möter barn mentorer som är professionella utövare. Önskan är att både barnen och de professionella ska utvecklas. Barn med funktionsnedsättning är prioriterade i satsningen.

Projektet I dina skor är ett ömsesidigt mentorskapsprojekt som startade i januari 2015 och pågår i tre år. I projektet möter barn mentorer som är professionella utövare. Önskan är att både barnen och de professionella ska utvecklas. Barn med funktionsnedsättning är prioriterade i satsningen. I projektet samverkade flera kulturskolor och institutioner från Kalix, Göteborg och Gävle.

Inspirationsskrift utifrån erfarenheter i projektet

I samband med att projektet avslutas har de huvudsakliga lärdomarna samlats i en inspirationsskrift. Läs och ladda hem här (PDF).

Syfte

Tolv barn, 9-13 år, knutna till tre kulturskolor från Kalix, Gävle och Göteborg möter varsin professionell konstnär från konstnärliga institutioner. Barnet och konstnären har ett gemensamt intresse i ett kulturuttryck, t.ex. bildkonst, musikskapande, dans eller teater. De följs åt under en period och möts i både konstnärens och barnets domäner: i ateljén, studion eller kulturskolan.

Artiklar om de olika kulturskolor som är knutna till projektet:

Göteborg

Kalix

Gävle

Läs mer om projektet på Arvsfondens sida eller följ projektet på Facebook I Dina Skor

 

Filmen om I Dina Skor https://vimeo.com/231717901/f7970341b9