Stäng

Kulturskola i hela landet – bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Projektperiod:  mars 1, 2019 till mars 1, 2022

Genom ökat samarbete mellan kommuner ska barns möjligheter till kulturutövande stärkas i tre regioner.

Arvfondsprojektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län. I projektet deltar Norrbotten, Västmanland och Örebro län. Fokus ligger på samverkan mellan kommuner, föreningsliv/folkbildning samt regionala institutioner. I projektet prövas och implementeras nya samverkansformer, arbetssätt och metoder.

Bakgrunden till projektet är barns ojämlika tillgång till kulturutövande samt bristande mångfald i kulturverksamhet. I några kommuner saknas kulturskoleverksamhet helt och i vissa är den begränsad.

Genom projektet skapas möjligheter för kulturutövande i samtliga kommuner inom projektet. Deltagande kulturskolor förnyar och utvecklar verksamhet och samverkan som efter projektperioden implementeras i ordinarie verksamhet och budget. Projektet omfattar teman som ökat deltagande i kulturlivet, ungas delaktighet och inflytande, bryta utanförskap, inkludering och hållbar utveckling.

Länkar:
Lyssna på inslag i SR om distansundervisning i Västmanland
Lyssna på inslag i SR om gitarrlektioner online
Inslag i Västmanlands TV om GitarrOnline
Region Norrbottens introduktionsfilm
Följ Norbottens Kulturskolor på facebook
Besök Regional Kulturskola i Västmanlands hemsida
Region Örebro läns samverkansfilm

Kontaktperson: 
Pantea Moafi