Stäng

Kulturskola i hela landet

Projektperiod:  mars 1, 2019 till mars 1, 2022

Genom ökat samarbete mellan kommuner har barns möjligheter till kulturutövande stärkts i tre regioner under tre år.

Arvfondsprojektet syftade till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län. I projektet deltog Norrbotten, Västmanland och Örebro län. Fokus låg på samverkan mellan kommuner, föreningsliv/folkbildning samt regionala institutioner. I projektet prövades och implementerades nya samverkansformer, arbetssätt och metoder.

Bakgrunden till projektet var barns ojämlika tillgång till kulturutövande samt bristande mångfald i kulturverksamhet. I några kommuner saknades kulturskoleverksamhet helt och i vissa var den begränsad. Genom projektet skapades möjligheter för kulturutövande i kommuner inom projektet. Deltagande kulturskolor förnyade och utvecklade verksamhet och samverkan som efter projektperioden implementerades i ordinarie verksamhet och budget. Projektet omfattade teman som ökat deltagande i kulturlivet, ungas delaktighet och inflytande, bryta utanförskap, inkludering och hållbar utveckling.

 

Gå till REGIONAL KULTURSKOLA VÄSTMANLAND
Gå till regional kulturskola i Örebro
Gå till regional kulturskola i Norrbotten

Tack till samtliga projekt-koordinatorer: Peter Tikkanen & Karin Einefors i Örebro, Madelene Ulfberg & Kella Næslund i Västmanland och Åsa Lundmark i Norrbotten.

"Vi tackar själva Arvsfonden för detta projektet – det har berört många och för oss varit helt avgörande, utan det hade vi inte haft någon region-samverkan i vårt län"
- Peter Tikkanen.

"Det faktum att KUR gjort en särskild satsning hos oss, det hade legat mycket längre fram i tiden om inte detta projekt funnits. Vi har gjort ett avtryck och en skillnad för hela landet. Projekt har varit en viktigt kugge och har drivit på utvecklingen i denna process"
- Åsa Lundmark

"Det har varit fantastisk att jobba med det här projektet. Utan det hade vi inte haft pengar att jobba med detta, utan då hade vi snurrat på i samma hjulspår fortfarande."
- Madelene Ulfberg och Kella Naeslund

Läs samverkanskriften