Stäng

Kulturskola och psykisk hälsa

Kulturskolerådet vill med projektet ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs.

I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis ”Kulturskola på recept” som handlar om att elever med psykisk ohälsa får förtur till kulturskolan. Genom att undersöka målgruppens behov kan projektet se till att kulturskolan är en plats där rätt stöd finns.

En viktig del av projektet är också att involvera ledningen för att säkerställa att det går att bedriva en stöttande undervisning. Genom erfarenhetsutbyten och ett bättre samarbete med Elevhälsan, föreningar och andra institutioner ska kulturskolorna bli en bättre förebyggande och främjande aktör för att minska psykisk ohälsa bland unga.

I projektet deltar kulturskolor från Norrbotten, Västerbotten och Södermanland. Deltagande kommuner och aktörer kommer även att mötas för att ta del av varandras erfarenheter, och nya arbetssätt och metoder kommer att testas. Kulturskolerådet ansvarar för spridning av erfarenheter och metoder till övriga kommuner samt det civila samhället.

Projektkoordinator: Pantea Moafi
pantea@kulturskoleradet.se

 

LÄS MER OM PROJEKTET I VÄSTERBOTTEN:

- Inslag i Sveriges Radio P4 Västerbotten januari 2021
- Information från Sorsele kommun
- Information från Skellefteå Kommun
- Projektet i Robertsfors - Musikskolan satsar på psykisk hälsa

 

LÄS MER OM PROJEKTET I NORRBOTTEN - KULTURSTARK
Den 16-17e augusti höll Norrbottens kulturskolor webinarium om deras satsning Kulturstark, där tolv kulturskolor gått ihop i region Norrbotten för att främja arbetet mot ungdomars psykiska hälsa.
Se webinaret i efterhand här: Kulturstarks årliga webinarium 2021 - Norrbottens Kulturskolor

 

LÄS MER OM PROJEKTET I SÖRMLAND:

 

hjarta_konst.jpg