Stäng

Kulturskola på lika villkor

Projektperiod:  augusti 1, 2014 till augusti 1, 2015

I det treåriga projektet På lika villkor har Kulturskolerådet tillsammans med ett antal kulturskolor fokuserat på jämställdhet. Syftet med projektet var en mer jämställd kulturskola och att utveckla ett normkritiskt perspektiv.

Projektet har under 2012 till 2014 genomfört ett antal utbildningsträffar för ledare och pedagoger. I satsningen har också utvecklingsinsatser skett i olika skolor.

Under våren 2015 avslutades projektet. Under det avslutande projektåret låg fokus på att sprida erfarenheterna från projektet till fler kulturskolor. Ett nordiskt möte genomfördes i Nuuk (Grönland) och ett nationellt forum för erfarenhetsutbyte skedde på Kulturskolerådets Rikskonferens i Eskilstuna 18 till 20 mars. En handbok för jämställd kulturskola togs fram och dialog har förts med Karlstads Universitet om en ny chefsutbildning för kulturskolan.

Statens musikverk har sammantaget beviljat 950 000 kronor till projektet.

De kulturskolor som deltagit i projektet är:

Alingsås
Eksjö
Göteborg Kulturskolan Lundby och Västra Hisingen
Göteborg Majorna, Centrum, Örgryte
Huddinge
Kalmar
Kumla
Sundsvall
Värmdö
Västerås

För ytterligare information kontakta Torgny Sandgren, generalsekreterare@kulturskoleradet.se