Stäng

Kulturskolan i storstan – minskat utanförskap genom samverkan

Projektperiod:  januari 1, 2018 till december 31, 2020

I Arvsfondsprojektet Kulturskolan i storstan deltog Göteborg, Malmö och Stockholm. Läs rapporten och se samverkansfilmerna nedan.

Kulturskolerådets projekt Kulturskolan i storstan har under tre år arbetat för att skapa samverkan för att bredda deltagandet samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället. Samverkansstrateger i Malmö, Göteborg och Stockholm har arbetat för att nå ut till fler genom att samverka i sina områden men även mellan städerna. Projektet avslutades i december 2020 och resultatet och inspiration för samverkan i stadsregioner kan du läsa i rapporten »Samverkan som strategi i kulturskolan« som du hittar på kulturskoleradet.se

Samverkansstrateger: Anna Rådvik, Göteborg, Ulrika Renström, Malmö, Viveka Vidhammer, Stockholm

Bild storstan