Stäng

En statlig politik för kulturskolan – resultat från en Sifo-studie

En ny studie från Sifo, där 1000 personer ingår, visar på ett starkt stöd för en statlig politik för kulturskolan oavsett partisympatier. 69 procent av de tillfrågade menar att det är en bra eller mycket bra idé att staten tar ansvar för att alla barn får en likvärdig möjlighet att gå i musik- och kulturskola

– Studien visar på ett brett och starkt stöd för en statlig politik för kulturskolan. Kommunerna står inför många utmaningar där statliga insatser är nödvändiga. Särskilt viktig är kompetensförsörjningsfrågan. Kvaliteten står och faller med tillgången på bra lärare. Idag är de en bristvara, menar Inger Carlonberg, Kulturskolerådets ordförande.

Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2017