Stäng

Kulturskoleverksamhet på skoltid – ny rapport från Kulturskolerådet

För att få en bättre bild av i vilken utsträckning och på vilket sätt som kulturskoleverksamhet bedrivs på skoltid har Kulturskolerådet
under hösten 2019 genomfört en enkätundersökning där kulturskolechefer i alla kommuner har fått svara på frågor om hur kulturskoleverksamheten förhåller sig till skoltiden.

Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2019