Kulturskoledagarna

Konferensgruppens uppdrag är att verka för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Gruppen har ett innehållsansvar för Kulturskoledagarna samt KMA:s pedagogpriser. I gruppen deltar: Ella-Kari Norberg, Mikael Jäderlund, Christina Preisler Schedin samt Torgny Sandgren, adjungerade.

Kontaktperson i Kulturskolerådets styrelse