Kulturskoledagarna

Konferensgruppens uppdrag är att verka för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Gruppen har ett innehållsansvar för Kulturskoledagarna samt KMA:s pedagogpriser. I gruppen deltar: Mikael Jäderlund, Christina Preisler Schedin samt Pantea Moafi, adjungerade.