Verkställande utskott

Utskottets uppgift är att förbereda de frågor som skall behandlas av styrelsen.

Kontaktperson i Kulturskolerådets styrelse