Arkiv

Hur ska framtidens kulturskola se ut och hur kan den nå fler barn och unga med funktionsvariationer? Det var temat när Kulturskolecentrum bjöd in till samtal om kulturskolornas utveckling.

​På Musikskolan Vänersborg är vi mycket stolta över vår verksamhet. Vi ser varje enskild elev utifrån dess ambition och behov.

Här hittar du samlad information om Kultur i Västs arbete med Västra Götalandsregionens kulturskolor.