Arkiv

Publicerat kl 06.30 Fyra av tio kulturskolor i Sverige uppskattar att de kommer få minskade resurser de närmaste fyra åren, och i 15 kommuner riskerar kulturskolan att läggas ner helt.

– Fram till 1980-talet växte resurserna till kulturskolorna men på 90-talet kom en ekonomisk kris som försämrade barn och ungas möjligheter att gå i kulturskol

Foto: Henrik Montgomery / TT Fyra av tio kulturskolor uppger att de behöver skära ned på verksamheten de kommande åren. Arkivbild.

Debatt Kulturen kan tveklöst fylla en viktig, för många barn kanske en livsavgörande roll.

Många kommuner behöver spara pengar. Då kommer många kulturskolor för barn att få mindre pengar. I flera kommuner kan kulturskolorna försvinna helt. Det rapporterar Kulturnytt.

När fyra av tio kulturskolor ser besparingar, så satsar Kalmar i stället. Närmast väntar lovverksamheter, senare nya lokaler.

40 procent av landets kulturskolor tror att de kommer att behöva skära ned på verksamheten under de kommande åren och flera uppger att de står inför nedläggningshot.

Nära hälften av landets kulturskolor riskerar nedskärningar och 15 kulturskolor riskerar att helt läggas ned. Det visar en rapport från Kulturskolerådet.