Arkiv

På flera håll i Blekinge gör kulturskolorna besök ute på skolor utanför centrum och ibland används lektionstid till musikundervisningen.

Musikskoleundervisningen i Gislaved är hotad sedan Skolinspektionen utdömt ett vite på 500 000 kronor.

Kulturskolerådet i Sverige reagerar nu kraftigt mot Skolinspektionens invändning på att Gislaved inte får bedriva musikskoleundervisning under lektionstid. – Jag är svårt bekymrad.

I Tingsryds kommun behöver inte eleverna avbryta pågående lektioner för att kunna gå på musikundervisning.