Arkiv

Ingen kulturskoleundervisning under skoltid – så tolkar Skolinspektionen skollagen. Men i Jämtlands län har samtliga kommuner kulturskoleundervisning under skoltid.

Krokoms kommun planerar nedskärningar i kulturskolan år 2020. I Östersund finns förslag om att höja avgiften. Men många kommuner i Jämtlands län har också nolltaxa för kulturskolan.

Kultur Kulturnämnden får drygt tio miljoner extra i alliansens budgetförslag för 2020. Betydligt mindre än nämndens beräknade kostnadsökningar. – Det kommer att bli förödande.