Arkiv

Talangutveckling för ungdomar som vill bli artister startar i fem inlandskommuner i norra Sverige. Det satsas 2,9 miljoner kronor på projektet.

I förra veckan överlämnades en namninsamling till Ånge kommun med 400 underskrifter som kräver att det arbete som inletts med att spara in en miljon kronor på musikskolan i Ånge stoppas.

Halmstad Förskolorna, fritidshemmen och Kulturskolan skyddas när Socialdemokraterna presenterar sitt besparingsförslag för barn- och ungdomsnämnden.

Kulturskolan ska spara en halv miljon kronor nästa år, på grund av kommunens ansträngda ekonomi. Det motsvarar en heltidstjänst, eller 60 elevplatser.