Arkiv

Samverkan är ett nyckelord i den nya regionala kulturplanen som antas av regionfullmäktige 25 oktober. Samverkan med statens kulturråd – genom kultursamverkansmodellen.

Samverkan är ett nyckelord i den nya regionala kulturplanen som antas av regionfullmäktige 25 oktober. Samverkan med statens kulturråd – genom kultursamverkansmodellen.

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige i Svenljunga om att man bör lägga ned kulturskolan eftersom det saknas flera miljoner i budgeten, vilket Borås Tidning för

Mörbylånga kommun står inför att höja kommunalskatten. I det läget föreslår KD istället en halvering av kulturskolan och drastiska nedskärningar på biblioteken, totalt 5,5 miljoner.