Arkiv

Trots att Sverige har ett av världens högsta skattetryck så tycks medlen ändå inte räcka till vårt fortsatta samhällsbygge.

Bus-nämnden har ännu inte några besparingsförslag på bordet. Nu återremitterar politikerna utredningen av musikskolan till förvaltningen med hopp om att få skarpa förslag.

David Sandström Under kommunfullmäktige i Dorotea läste Jimmy Frohm (SD) upp sin motion.

Torsdag 31 oktoberGävle Konserthus, Gevaliasalen 19:00FRI ENTRÉ!Premiär för Gävleborgs ungdomssymfoniorkester!