Arkiv

Musikskolan El Sistema, som finns på flera ställen i länet, ska starta en nationell symfoniorkester för ungdomar. Skolans syfte är att lära unga i resurssvaga områden att spela klassiskt.

Musikskolan El Sistema, som finns bland annat i Södertälje, ska starta en nationell symfoniorkester för ungdomar. Skolans syfte är att lära unga i resurssvaga områden att spela klassiskt.

När en kommun ska spara är det alltid debatt om vad som kan skäras ned på. Ett av de områden som inte sällan blir drabbat är kulturen. Det anses inte lika viktigt som andra områden.