Arkiv

– Studien visar på ett brett och starkt stöd för en statlig politik för kulturskolan.