Arkiv

Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och recensioner.

Kulturminister Amanda Lind svarar efter Kulturnytts kartläggning av Kulturskolornas villkor. Det finns inte något förslag om att lagstifta.

Debatt En besparing på 5 procent innebär att tre lärartjänster och cirka 400 elevplatser måste bort från Kulturskolan.

Avveckla kulturskolan i Uppvidinge kommun – det föreslår de ansvariga politikerna. Samtidigt tar de avstånd från sitt eget förslag.

Varberg För den som vill lära sig att spela piano, gitarr eller läsa drama är väntan lång.

På flera håll i Blekinge gör kulturskolorna besök ute på skolor utanför centrum och ibland används lektionstid till musikundervisningen.

Musikskoleundervisningen i Gislaved är hotad sedan Skolinspektionen utdömt ett vite på 500 000 kronor.

Kulturskolerådet i Sverige reagerar nu kraftigt mot Skolinspektionens invändning på att Gislaved inte får bedriva musikskoleundervisning under lektionstid. – Jag är svårt bekymrad.

I Tingsryds kommun behöver inte eleverna avbryta pågående lektioner för att kunna gå på musikundervisning.

Just nu pågår en ganska ensidig debatt om kulturskolan där många tycker till utan att egentligen ha fog för sina påståenden.

Både Ronneby och Karlshamn väntas gå back i årets budget – samtidigt förbereder sig kommunerna i Blekinge på ett ekonomiskt kärvt 2020. – Det blir tufft.

KOMMENTAR. Regeringen lovar mindre detaljstyrning, men SKL:s siffror visar något annat.

Michael Brask blir ny chef för Norrköpings kulturskola. Han tillträder tjänsten i början av 2020.

Ingen kulturskoleundervisning under skoltid – så tolkar Skolinspektionen skollagen. Men i Jämtlands län har samtliga kommuner kulturskoleundervisning under skoltid.

Krokoms kommun planerar nedskärningar i kulturskolan år 2020. I Östersund finns förslag om att höja avgiften. Men många kommuner i Jämtlands län har också nolltaxa för kulturskolan.

Kultur Kulturnämnden får drygt tio miljoner extra i alliansens budgetförslag för 2020. Betydligt mindre än nämndens beräknade kostnadsökningar. – Det kommer att bli förödande.

På de senaste årens lista står en nedlagd konsthall. En högklassig gymnasial teater- och dansutbildning som fått stryka på foten.

Det har varit en stormig höst för kommunens kulturskolor och framtiden är oviss. Till kulturskolan i Rimbo kommer barn i olika åldrar för att sjunga och spela instrument flera gånger i veckan.

Talangutveckling för ungdomar som vill bli artister startar i fem inlandskommuner i norra Sverige. Det satsas 2,9 miljoner kronor på projektet.

Sidor