Arkiv

Sjöbo är en av 32 kommuner som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av kulturverksamheterna i hemkommunen.

Genom kulturen får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. I kulturen finns utrymme för gemensam reflektion över livet och samhället.

Vill du vara med och skapa kreativitet och engagemang hos våra elever? Just nu söker vi två bildlärare till Västerås Kulturskola.

Fortlevnaden för den västerländska konstmusiken – ofta kallad ”klassisk musik” – är avgörande för att bibehålla nivån och kontinuiteten i svenskt musikskapande inom alla genrer.

Den 16 – 17 mars besöker kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Umeå och Skellefteå.

AvtalsrörelsenI februari publicerade Lärarnas tidning lönestatistik för nio lärargrupper anställda i kommunerna. Efter önskemål från läsarna har vi nu uppdaterat kartan med ännu fler siffror.

AvtalsrörelsenI februari publicerade Lärarnas tidning lönestatistik för nio lärargrupper anställda i kommunerna. Efter önskemål från läsarna har vi nu uppdaterat kartan med ännu fler siffror.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterar propositionen En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna (2017/18:164) på Sigtuna kulturskola den 19 m

AvtalsrörelsenI februari publicerade Lärarnas tidning lönestatistik för nio lärargrupper anställda i kommunerna. Efter önskemål från läsarna har vi nu uppdaterat kartan med ännu fler siffror.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke (MP) kommer till Kulturskolan i Märta på måndag för att presentera sin kulturproposition: - Jag blev uppringd av Regeringskansliet nu i veckan och de s

Nu är det klart att alla barn och unga mellan 0-18 år i Vansbro kommun även i år får en fritidscheck på 500 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden vill ta steget fullt ut och göra musikskolan helt avgiftsfri i framtiden.

En av regeringens viktiga kulturfrågor är kulturskolan och 19 mars presenterar regeringen en nationell strategi för hur den ska se ut i en proposition.

Idag presenterar kulturminister Alice Bah Kuhnke regeringens strategi för att utveckla och stärka landets kulturskolor, så att den når fler och blir mer jämlik, och förväntningarna är höga.

En höjning av kompetensen för lärarna inom Kulturskolan för att kunna bredda utbildningarna och förbättrad tillgång av verksamheten i hela landet.

Svenska kulturskolan är sedan några år pensionär - 70 år – men för första gången har den nu fått en nationell strategi. Regeringen vill stötta - inte styra kommunerna.

Måndagen 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.

SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.

Foto: Mark Nordvall Hanlon Sylvia Carlsdotter, chef för KPE, Kulturpedagogiska enheten.

Regeringens proposition för Kulturskolan innehåller tre huvuddrag med fokus på utveckling, kompetenshöjning och nationell samordning.

Sidor