Arkiv

Kalender (27 okt, 2014)

2021 kommer Kulturskoledagarna att vara ett samarrangemang mellan Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum. Konferensen kommer att vara digital även i år, med innehåll fr

Kristina Enqvist (30 okt, 2014)

Regeringens budget presenterar flera satsningar på kulturskolan.

I projektet skall barn möta mentorer som är professionella utövare. Önskan är att både barnen och de professionella ska utvecklas.

I dina skor (3 nov, 2014)

Projektet I dina skor är ett ömsesidigt mentorskapsprojekt som startade i januari 2015 och pågår i tre år. I projektet möter barn mentorer som ä

Musikliv i balans (3 nov, 2014)

Projektet har under 2012 till 2014 genomfört ett antal utbildningsträffar för ledare och pedagoger. I satsningen har också utvecklingsinsatser skett i olika skolor.

Kulturskola 2030 (7 nov, 2014)

– Musik- och kulturskolorna är utan tvekan landets största satsning på barn- och ungdomskultur.

Vi söker dig som är gitarrlärare och vill arbeta med både bredd, topp och kvalité samt gärna samarbeta över ämnesgränserna.

Kulturskolans verksamhet kännetecknas av hög kvalitet med barnen och ungdomarna i fokus. Förändrade samhällsomständigheter kräver nya sätt att tänka för att nå alla barn och unga.

Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, har på uppdrag av Kulturskolerådet fått uppdrag att göra en forskningsöversikt.

Världens Barn (9 nov, 2014)

Världens Barn-kampanjen är aktiv i alla Sveriges kommuner genom sina tolv deltagande hjälp- och insamlingsorganisationer*.

Ale kulturskola (10 nov, 2014)

Alingsås kulturskola (10 nov, 2014)

Alvesta musikskola (10 nov, 2014)

Aneby Kulturskola (10 nov, 2014)

Sidor